CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE

CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE

Toplo cinčanje sistemom centrifuge sadrži sve korake kao normalno toplo pocinčavanje, uz dodatno centrifugiranje, kojim se uklanja višak cinka s površina koje će imati dalju upotrebnu vrijednost u okviru nekog sklopa.

Ovom tehnologijom nastoji se izbjeći dorada na materijalima nakon pocinčavanja i uglavnom se primjenjuje na predmete manjih dimenzija.

Posebno je pogodna za cinčanje šarafa, matica, lanaca, konzola, raznih nosača koji na sebi imaju rupe sa navojima.


Reference: Graewe Tadiv iz Konjica (za Wurth, Kelner Kunz i dr.), Bekto Preciza, Sacom, Silla iz Srbije i dr.

Share on Twitter

Povezani sadržaj

Komentari (0)